DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Hepatosellüler kanser, kanserden ölüm sebebi olarak üçüncü sırada gelmektedir. Bütün dünyada sıklığı giderek artmaktadır. Giderek tarama ve tanı imkanlarının artmasıyla daha çok tanınır olmuştur. Erken yakalandığı takdirde küratif tedavilerinin olması nedeniyle tarama ve tanının önemli olduğu bir kanser türüdür.

Ülkemiz karaciğer nakli, karaciğer cerrahisi ve girişimsel radyolojik uygulamalar bakımından çok iyi bir yerdedir. Birçok merkezin karaciğer kanserinin yönetimi konusunda deneyimleri birikmiştir. Ülkemizdeki diğer karaciğer ve gastroenteroloji dernekleri ve merkezlerin toplantılarına alternatif olmaması için İzmir’in ve Ege Bölgesinin konu hakkında çok iyi birikimleri olması dolayısıyla sadece Ege Bölgesini içine alan ve hedefleyen bir “Hepatosellüler Kanser Sempozyumu” yapmayı planladık.

Ege Karaciğer Derneği’nin bundan önceki iki sempozyumunun elde ettiği başarı ve aktif katılım bizi bundan sonraki toplantılar için de cesaretlendirmektedir. Bu sene yine sonbaharın başlarında 15 Eylül 2018’de Ege Karaciğer Derneğinin III. Ege Karaciğer Sempozyumunda sizlerle birlikte olmayı ve hepatosellüler kanser hakkında bölgemizdeki merkez ve hastanelerin deneyimlerini paylaşmayı istiyoruz.

Önceki toplantılarımızda olduğu gibi yine yoğun ve aktif katılımınızla sempozyumumuz güç kazanacaktır. Merkezlerimiz şimdiden hazır olsunlar, vakalarını ve deneyimlerini toparlasınlar ve hem hep birlikte tartışalım, hem de verilerimizi bir araya getirmenin ve işbirliklerinin imkanlarını araştıralım.

III. Ege Karaciğer Sempozyumunda birlikte olmak dileğiyle, hepinize saygı, sevgi ve selamlar.

Prof.Dr. Ulus Salih Akarca
Ege Karaciğer Derneği Yönetim Kurulu Adına